INFO

 

 

Vanaf 2018 zal BNC Isis niet meer als zelfstandige vzw bestaan, maar gaan we opgaan in de naturistenvereniging van Solaris. We zijn nu dus een club in ontbinding.

 

Solaris is een naturistenvereniging met Mol als thuisbasis.

Deze club telt ± 250 leden en heeft ook geen terrein.

Kortom: Solaris is een club die nauw aansluit bij onze eigen werking.

Solaris wil ons hartelijk welkom heten vanaf 2018. Onze oprechte dank hiervoor.

 

Vanaf januari 2018 gaat BNC Isis verder als onderafdeling van Solaris.

Je kan ons terugvinden op de website www.solaris-naturisme.be

via de link:“Solaris Vlaams Brabant”.

 

Alle BNC Isis ( Solaris Vlaams Brabant) en Solaris leden

kunnen dan deelnemen aan alle activiteiten.

 

Oprechte dank aan jullie allemaal ! Het BNC Isis-verhaal is mooi geweest … Als kleine club hebben we de verbondenheid met de natuur en met mekaar vaak kunnen waarmaken en beleven. Achter dit verhaal van verbondenheid en vriendschap wordt alleszins geen punt gezet. Nee, het loopt verder onder een andere titel. We hopen je daar opnieuw te mogen ontmoeten!

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

Vragen? info@bncisis.be